Automoto i oprema

Lambda sonda je neophodni dio svakog katalizatora

Lambda sonda, popularno zvana i kisikova sonda, nalazi se na ispušnoj cijevi, na mjestu između motora i katalizatora. Sonda je izrađena od keramike načinjene od cirkonijevog oksida ZrO, smještene između dvije elektrode. Baš pomoću ovih elektroda lambda sonda će stvarati napon koji otkriva promjene vezane uz rad katalizatora.

Lambda senzor je direktno povezan s elektroničkom kontrolnom pločom koju danas popularno nazivaju “kompjuter motora”. Također je povezana i s injektorima, u narodu poznatima kao dizne na motoru. Dizne su ubrizgavači goriva i u ovom slučaju su bitni jer ova je sonda napravljena da korigira omjer zraka i goriva u svakom trenutku vožnje.

Lambda sonda je jedan od najvažnijih senzora

Lambda sonda ima izuzetno bitnu funkciju prenositelja informacija kompjuteru motora, i to ne bilo kakvih informacija.

Lambda sonda je važna pomoć pri određivanju parametara koji osiguravaju pravilan rad motora tijekom vožnje, bez obzira na vanjske i unutarnje uvjete. Izuzetno fin i osjetljiv instrument, koji funkcionira putem kemijskih procesa.

Kako Lambda sonda funkcionira?

Ispušni plinovi koji nastaju tijekom vožnje u postupku sagorijevanja, u sebi sadrže i kisik. Lambda sonda je fini instrument koji mjeri taj postotak kisika u ispušnim plinovima i održava ga na zadanom nivou.

Kako? Jednostavno, kontroliranjem   količine ubrizgavanja goriva. Ako postoji razlika u količini kisika u ispušnim plinovima od postotka koji je idealan, sonda stvara manji ili veći napon, kojeg kompjuter motora prepoznaje kao signal da se postotak mora korigirati.

U principu, sonda promjenom napona kompjuteru šalje informaciju da je smjesa plinova prebogata ili presiromašna kisikom. Zbog toga sonda stvara napon između 0.2 i 0.8 V, u kojem je idealna sredina od 0.45 volta, ona kojoj sonda teži.

Neispravna e uzrokovat veću potrošnju goriva i loše performanse auta Kako otkriti radi li ispravno?  Rad sonde se dijagnosticira pomoću instrumenata koji mjere oscilacije u naponima. No, ovi rezultati nisu 100% točni. S obzirom na to da će i sama sonda tijekom vremena stradati od oksidacije i čađe nataložene od ispušnih plinova, najsigurnije je zamijeniti sondu novom nakon najviše 80 tisuća prijeđenih kilometara.

Prečitajte još sljedeči zanimivljiv članak: Kolica za alat za organiziranog majstora.

EGR ventil nije jako poznat pojam svim vlasnicima automobila, ali nakon upoznavanja s ventilom i njegovom svrhom, većina vozača će se oduševiti njegovim karakteristikama i ekološki usmjerenoj funkciji. Čitajte više …


Čemu zapravo služi poluosovina? Ona služi za prenos obrtnog momenta, odnosno poluosovina služi za prenos obrtnog momenta od glavnog prenosa s diferencijalom do pogonskih točkova. Čitajte više …

Ova kategorija: