Ekonomija i firme

Nepravilni glagoli moraju se naučiti napamet

Svaki jezik ima svoja zakonitosti i pravila, a mnogi jezici imaju i neke karakteristike koje su javljaju samo u tom jeziku. Jedna od karakteristika engleskog jezika su nepravilni glagoli. To su glagoli koji nemaju neki točno određeni oblik, već se taj oblik razlikuje kod svakog glagola. Nastali su iz engleskog jezika koji se koristio u prošlosti te su se zadržali i do danas. Stoga je vrlo bitno naučiti te nepravilne glagole jer se oni pojavljuju u jako mnogo rečenica.

Nepravilni glagoli nekad i danas

Zanimljivo je da se broj nepravilnih glagola u engleskom jeziku neprestano mijenja. U starom engleskom jeziku su se nepravilni glagoli puno češće koristili te ih je bilo oko 300-tinjak. Trenutno je taj broj pao na ispod 200, a s vremenom će se još smanjivati. Razlog je što se engleski jezik s vremenom mijenja, odnosno ljudi sve manje žele učiti nepravilne glagole napamet. Zbog toga mnogi nepravilni glagoli s vremenom postaju pravilni.

Razlika između pravilnih i nepravilnih glagola

Razlika između pravilnih glagola je što je kod njih taj oblik točno definiran, dok se kod nepravilnih razlikuje za svaki takav glagol. Zbog toga je jedini način da se nepravilni glagoli nauče je da ih zapamtite, odnosno naučite napamet. Jedino ćete tako moći prepoznati je li glagol pravilan ili nepravilan. U ovisnosti o ponavljanju u rečenicama, u engleskom jeziku postoji 10 glagola koji se najčešće koriste, a to su be, do, have, say, go, make, take, come, get i see. Svi ti glagoli su nepravilni pa bi njih svakako trebalo prvo naučiti.

Lista nepravilnih glagola

Nepravilni glagoli mogu se pronaći napisani u raznim listama koje možete pronaći u svakoj knjizi vezanoj za učenje engleskog jezika, a možete ih pronaći i na Internetu. Lista se sastoji od tri kolone. U prvoj je napisan osnovni oblik glagola, a pokraj te kolone ćete pronaći njihov nepravilan oblik u obliku past simple i past participle. Budući da je je lista nepravilnih glagola velika, na Internetu je moguće pronaći liste u kojima su nepravilni glagoli poredani po učestalosti korištenja u rečenicama pa vam to može predstavljati odličnu početnu točku za učenje.

Ova kategorija: